Ngao 2 cùi giống phan thiết

Ngao 2 cùi được các thợ lặn bắt từ vùng biển phan thiết Bình thuận nên khi sinh sản ấu trùng rất khỏe mạnh ,tỉ lệ sống cao

Đang cập nhật!